Medewerkers/Staff

Marleen Adriaens (België) is een durfal in het uiten van creaties allerhande. Zij zal mensen leren hoe ze een unieke en prachtige cover voor hun boeken kunnen maken. Maak kennis met Marleen in bijlage. Karel Offermans (Nederland) is een kunstenaar in allerlei branches. Zijn creativiteit is grenzeloos. Hij legt zich in dit project toe op het maken van lederen boekcovers. Carine Hutsebaut  (België) legt zich toe op het leren schrijven van een eigen boek. Dit gaat van zowel fictie tot non-fictie en alles wat er tussen valt. Structureren van een verhaal, de gepaste titel, plots en sub-plots uitwerken, inspirerende namen die bij elk personage passen, alle zintuigen betrekken bij het neerpennen van een boeiend boek, karakters uitwerken, en nog zoveel meer. Dominique Trachet zal zich toeleggen op het leren schrijven van reportages. Als journalist kent hij de knepen van het vak al meer dan 35 jaar. Marie-Jeanne Callebaut zal ons op termijn vervoegen met de kunst van de Kalligrafie aan mensen aan te leren. Zo kunnen zij desgewenst hun boeken in Sierlijk Handschrift schrijven. Stefan De Smedt van de drukkerij De Grote Arend, zal mensen komen tonen welke boekbindingstechnieken mogelijk zijn.
Marleen Adriaens (Belgium) is a dare in expressing all kinds of creations. She will teach people how to make a unique and beautiful cover for their books. Meet Marleen in attachment. Karel Offermans (Netherlands) is an artist in all kinds of industries. His creativity is limitless. He dedicates himself in this project to making leather book covers. Carine Hutsebaut (Belgium) focuses on learning how to write a book. This goes from both fiction to non-fiction and everything that falls between them. Structuring a story, elaborating the appropriate title, plots and sub-plots, inspiring names that suit each character, involving all the senses in writing down a fascinating book, elaborating characters, and so much more. Dominique Trachet will focus on learning to write reports. As a journalist he knows the tricks of the profession for more than 35 years. Marie-Jeanne Callebaut will eventually join us with the art of Calligraphy to teach people. For example, if they wish, they can write their books in Ornate Handwriting. Stefan De Smedt of the printing company De Grote Arend, will show people which book binding techniques are possible.